Ontwikkeling prototype “Laden met de buren”

Vanuit het klimaatakkoord en de Green Deal wordt duurzame mobiliteit in toenemende mate belangrijk, dit om uiteindelijk in 2050 volledig emissieloos te kunnen rijden. Om dit doel te kunnen bereiken zijn er oplossingen nodig voor de huidige vervoersmiddelen op fossiele brandstoffen. Eén van deze oplossingen is het gebruik van elektrische motoren in plaats van traditionele verbrandingsmotoren voor deze voertuigen.

Met de ontwikkeling van een prototype loadshare faciliteit beoogt MoveYou de ideale oplossing te hebben voor bovengenoemde toenemende problematiek. De prototype loadshare faciliteit maakt het mogelijk om een semipublieke laadpaal te plaatsen die door een aantal buurtbewoners gezamenlijk wordt gebruikt en de verrekening via de huisaansluiting van een wijkbewoner loopt. Hiermee kan het Nederlandse energienet niet alleen aanzienlijk worden ontlast, maar is ook de aanschaf goedkoper en daarmee aantrekkelijker. Al met al zal het project daarmee zijn steentje bijdragen aan de transitie naar duurzame mobiliteit in Nederland.

Mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie.