Module Parkeerdienst

1. Algemeen

1.1 Met de TanQyou Park app is het voor Gebruikers mogelijk om (zakelijk) te parkeren op door TanQyou aangewezen locaties.

1.2 De Algemene Voorwaarden en de Module gelden voor alle Gebruikers die op enig moment gebruik maken van de Parkeerdienst alsmede voor de door Gebruikers aangewezen Werknemers.

2. Aanbod en beschikbaarheid van de Parkeerdienst

2.1 Indien de Gebruikers geen toegang kunnen verkrijgen tot het Parkeer Betaalsysteem, dient de verschuldigde Vergoeding op een alternatieve wijze te worden voldaan. Mochten Gebruikers dit niet doen, dan worden parkeerboetes en andere kosten (wegsleepregelingen en aanvullende gemeentelijke en justitiële beheersmaatregelen) geriskeerd. 

2.2 Er kan geen recht op een parkeerplaats worden ontleent aan de parkeerdienst. 

3. Toegang tot de Parkeerdienst 

3.1 Voor toegang tot de Parkeerdienst dienen Gebruikers de TanQyou Park app te downloaden waar de zij zich kunnen registreren of inloggen. 

3.2 Het is mogelijk meerdere kentekens te registreren in de TanQyou Park app. Indien meerdere kentekens aan een My TanQyou Account zijn toegewezen, zijn Gebruikers bij het starten van een Parkeeractie verantwoordelijk voor het selecteren van het juiste kentekennummer. Via de TanQyou Park app kunnen Gebruikers zelf kentekens wijzigen, verwijderen of toevoegen.

3.3 Gebruikers zijn aansprakelijk voor alle Parkeeracties die met het My TanQyou Account zijn gestart.

4. Gebruikmaking van de Parkeerdienst

4.1 Gebruikers dienen te allen tijde (lokale) verkeers- en parkeervoorschriften in acht te nemen en na te leven en aanwijzingen op te volgen van de (lokale) autoriteiten en parkeerbedrijven. 

4.2 De betreffende Gemeentelijke Parkeerverordeningen zijn van toepassing wanneer Gebruikers in de betreffende gemeente parkeren en in geval van parkeren op private parkeerterreinen of parkeergarages, de algemene voorwaarden van de betreffende exploitant. 

4.3 Gebruikers kunnen het Parkeerbetaalsysteem gebruiken op de parkeerplaatsen, gebieden en locaties door TanQyou aangewezen op de volgende website: www.tanqyou.com/parkeren/. Er kan geen gebruik worden gemaakt van het Parkeerbetaalsysteem buiten deze locaties.

4.4 Gebruikers kunnen parkeren op een van de parkeerlocaties door het registreren in het Parkeerbetaalsysteem van de Parkeeractie. Bij aanmelding van de Parkeeractie dient de zonecode van het desbetreffende gebied te worden ingevoerd. Gebruikers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste zonecode van het parkeergebied. De zonecode bevindt zich op parkeerautomaten of op aparte borden in het betreffende parkeergebied. Indien gebruik wordt gemaakt van de GPS functionaliteit in de TanQyou Park app, dan dient deze op juistheid te worden gecontroleerd. 

4.5 Het registreren van een Parkeeractie is pas definitief na een bevestigingsbericht van TanQyou. 

4.6 Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het betalen van eventuele boetes of parkeergelden die in rekening worden gebracht ten gevolge van onjuiste Parkeeractie gegevens. 

4.7 Indien er in de desbetreffende parkeerzone een parkeerduurbeperking geldt, dienen Gebruikers de Parkeeractie tijdig stop te zetten. De Parkeeractie zal in het Parkeerbetaalsysteem na het overschrijden van de parkeerduurbeperking automatisch worden stopgezet. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het betalen van eventuele extra kosten of boetes die door derden in rekening worden gebracht ten gevolge van het niet tijdig stopzetten van de Parkeeractie.

4.8 TanQyou stuurt Gebruikers push-berichten ter herinnering aan een lopende Parkeeractie. TanQyou benadrukt dat de Parkeeractie alsnog de verantwoordelijkheid van Gebruikers blijft. 

4.9 Indien Zakelijk Gebruiker gebruik maakt van de Parkeerdienst ten behoeve van Werknemers, staat Zakelijk Gebruiker er voor in dat alle Werknemers op de hoogte zijn van de inhoud van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor zover deze dien op of te maken hebben met (het gebruik van) de Parkeerdienst. De Parkeerdienst dient door Werknemers uitsluitend te worden gebruikt overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. Zakelijk Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gebruik van de Parkeerdienst door Werknemers.

5. Betaling en verwerking 

5.1 De parkeertarieven kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Dit is een gemeentelijke aangelegenheid waarvoor TanQyou niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

5.2 Mochten Gebruikers gebruik kunnen maken van bepaalde parkeergeld regelingen- of kortingen die door de beheerder van het parkeerterrein wordt aangeboden, dan dienen zij geen gebruik te maken van het Parkeer Betaalsysteem. 

5.3 Bij de Consument worden naast de gemaakte Transacties, de door TanQyou vastgestelde Vergoedingen in rekening gebracht, afhankelijk van de keuze en het gebruik van het Parkeerbetaalsysteem. Vergoedingen kunnen bestaan uit transactiekosten (€ 0,20 per parkeertransactie) en/of een maandelijks abonnementstarief (€1,50 p/m).

5.4 De Consument dient een betaalwijze te kiezen uit de mogelijkheden die in het Parkeerbetaalsysteem wordt aangeboden. De geregistreerde parkeerhistorie is bepalend voor de Vergoedingen die door TanQyou bij de Consument in rekening wordt gebracht. 

5.5 Zakelijk Gebruiker is voor iedere Werknemer maandelijks een Vergoeding verschuldigd. De hoogte van de Vergoeding hangt af van het totaal aantal Transacties gemaakt door Werknemers.

5.6 Zakelijk Gebruiker verbindt zich TanQyou te machtigen, middels een doorlopende SEPA-incassomachtiging (B2B), de Transacties te doen afschrijven van een door Zakelijk Gebruiker aangewezen bankrekening.