Data gaat een steeds grotere rol spelen bij de innovaties van mobiliteit. Door middel van data is het mogelijk om te zien waar zich knelpunten bevinden op het gebied van verkeer en vervoer. Daarnaast kan data gebruikt worden om te bepalen waar reizigers behoefte aan hebben. Hiermee wordt de mobiliteit steeds inzichtelijker en kan er veel gerichter gewerkt worden aan oplossingen voor verkeersproblematiek en het verduurzamen van verkeer. 

Veel reizigers hebben de gewoonte om met de auto te reizen. Simpelweg omdat dit de gemakkelijkste manier is van reizen voor heel veel mensen. Dit is geen duurzame vorm van reizen en met de nieuwe plannen voor de toekomst van ons klimaat is het van groot belang dat er verandering komt in dit gewoontegedrag. Door alternatieven te bieden en het gemakkelijk te maken voor reizigers om op een andere manier te reizen, kan het gewoontegedrag veranderen.

Met data is het dus mogelijk om knelpunten in kaart te brengen, maar ook apps te ontwikkelen die het mogelijk maken om reizen te plannen, boeken en betalen. We hebben het dan over Mobility as a Service (MaaS) applicaties. In één van onze vorige blogs lees je hier meer over. Deze applicaties voorzien een reiziger (jou als persoon) in een drempelloze vorm van mobiliteit door het plannen, boeken en betalen van een reis mogelijk te maken. 

Om zo’n MaaS applicatie te kunnen ontwikkelen is voor developers van de apps belangrijk dat er data standaarden gehanteerd worden voor de applicatie. Hiermee worden er afspraken gemaakt over de wijze waarop data met elkaar gedeeld worden. Bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van deelfietsen op een specifieke locatie of de tijd dat een trein of bus aankomt/vertrekt. Om deze informatie naar iedere reiziger beschikbaar te stellen, is de TOMP-API ontwikkelt. 

TOMP-API staat voor Transport Operator to Mobility Provider-Application Programming Interface. Simpeler gezegd een gestandaardiseerde interface tussen de MaaS-dienstverlener en de vervoerder. Middels deze API kunnen verschillende vervoerders van bijvoorbeeld openbaar vervoer, deelvervoer en parkeerplaatsen (service providers) diverse gegevens uitwisselen met de mobiliteitsprovider- dit is de provider van wie de reiziger een app op zijn telefoon heeft. Nadat de gegevens zichtbaar zijn in de app, stuurt de mobiliteitsprovider de boeking en betaling vervolgens via de TOMP-API richting de service provider.

Wat doet MoveYou met TOMP-API?
En dan is natuurlijk een belangrijke vraag wat MoveYou dan precies doet met deze data. MoveYou heeft binnen haar dienstverlening verschillende API’s, namelijk een Parkeer- en EV-Charge API. Al deze API’s zijn ‘’TOMP-ready’’. Dit betekent dat iedere partij die graag een API wil conform de TOMP standaard deze af kan nemen bij MoveYou. Hiermee kan je in één klap een mobiliteitsapp uitbreiden met parkeer- of laad diensten conform het TOMP protocol.