Data gaan een steeds belangrijkere rol spelen in de innovaties van mobiliteit. Door data te gebruiken is het mogelijk om te zien waar er knelpunten zijn in verkeer en vervoer. Daarnaast kunnen data gebruikt worden om de behoeften van reizigers te bepalen. Dit maakt mobiliteit transparanter en maakt het mogelijk om gerichter oplossingen te vinden voor verkeersproblemen en om het verkeer duurzamer te maken. 

Veel reizigers hebben de gewoonte om met de auto te reizen. Simpelweg omdat dit voor veel mensen de makkelijkste manier van reizen is. Dit is geen duurzame manier van reizen en met de nieuwe plannen voor de toekomst van ons klimaat is het van vitaal belang dat dit gewoontegedrag verandert. Door alternatieven aan te bieden en het reizigers gemakkelijk te maken om op een andere manier te reizen, kan gewoontegedrag veranderen.

Met data is het dus mogelijk om knelpunten te identificeren, maar ook om apps te ontwikkelen die het mogelijk maken om reizen te plannen, te boeken en te betalen. We hebben het dan over Mobility as a Service (MaaS) toepassingen. Je kunt hier meer over lezen in een van onze vorige blogs. Deze applicaties bieden een reiziger (jij als persoon) een drempelvrije vorm van mobiliteit door het plannen, boeken en betalen van een reis mogelijk te maken. 

Om zo'n MaaS-applicatie te kunnen ontwikkelen, is het voor developers van apps belangrijk dat er datastandaarden worden gebruikt voor de applicatie. Dit betekent dat er afspraken worden gemaakt over de manier waarop data wordt gedeeld. Bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van deelfietsen op een specifieke locatie of de tijd dat een trein of bus aankomt of vertrekt. Om deze informatie beschikbaar te maken voor iedere reiziger is de TOMP API ontwikkeld. 

TOMP-API staat voor Transport Operator to Mobility Provider-Application Programming Interface. Eenvoudig gezegd is het een gestandaardiseerde interface tussen de MaaS-dienstverlener en de vervoersoperator. Via deze API kunnen verschillende vervoerders van bijvoorbeeld openbaar vervoer, gedeeld vervoer en parkeerplaatsen (service providers) verschillende gegevens uitwisselen met de mobiliteitsprovider - dit is de provider waarvan de reiziger de app op zijn telefoon heeft staan. Nadat de gegevens zichtbaar zijn in de app, stuurt de mobiliteitsprovider de boeking en betaling via de TOMP API naar de dienstverlener.

Wat doet MoveYou met TOMP-API?
En dan is natuurlijk een belangrijke vraag wat doet MoveYou precies met deze data? MoveYou heeft verschillende API's binnen haar diensten, namelijk een Parking en EV-Charge API. Al deze API's zijn "TOMP-ready". Dit betekent dat elke partij die een API wil die voldoet aan de TOMP-standaard deze kan afnemen bij MoveYou. Hierdoor kun je een mobiliteitsapp uitbreiden met parkeer- of laaddiensten volgens het TOMP-protocol.