Een rollende start in 2022 met de realisatie van meerdere mobiliteitshubs in samenwerking met de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. 

Realisatie Deelfietsen Amsterdam 

Met ingang van februari '22 zijn er drie mobiliteitshubs gerealiseerd in Amsterdam met in de toekomst de toevoeging van nog meer locaties.

De hubs zijn gerealiseerd bij de metrostations Bullewijk, Bijlmer ArenA en Duivendrecht. De bewoners en bezoekers van deze locaties kunnen gebruik maken van deze deelfietsen.

Deze mobiliteitshubs zullen voor een periode van tenminste twee jaar operationeel zijn. Naast deze drie hubs worden later nog acht extra locaties toegevoegd, om het gebruik van deelmobiliteit door de hele stad te stimuleren. 

Mobiliteitshubs Rotterdam 

De mobiliteitshubs in Rotterdam zijn ingezet op drie locaties (twee bij de Lage Erfbrug en een bij de Pieter de Hoochbrug) om het ongemak van de werkzaamheden aan de Lage Erfbrug te minimaliseren. De keuze voor deelfietsen komt vanuit het streven van de gemeente Rotterdam om de mobiliteitstransitie te stimuleren en duurzame alternatieven te bieden aan bewoners en bezoekers. Deze fietsen kunnen gratis gebruikt worden. 

Projectpartners 

The Future Mobility Network is initiatiefnemer en met MoveYou verantwoordelijk voor de haalbaarheidsanalyse en implementatie van de mobiliteitshubs. Tezamen met de deelfietsen van Bimas en het platform van GoAbout.

MoveYou gelooft in het bereikbaar maken van mobiliteit. Bimas is een Nederlands fietsmerk dat veilige, betrouwbare en slimme oplossingen biedt voor persoonlijke mobiliteit. GoAbout is de leverancier van de app voor deelmobiliteit (zowel deelfietsen, deelauto's en openbaar vervoer) en de slimme sloten waarmee de deelfietsen zijn uitgerust. 

Vanuit maatschappelijk perspectief wordt onder meer samengewerkt met de Buurtwerkkamer Coöperatie, een non-profit organisatie die actief werkt voor en met bewoners. Zij lopen samen met bewoners regelmatig de fietsen in Amsterdam na en zorgen ervoor dat de fietsen er netjes bij staan. Het ultieme doel is een of meerdere bewoners op te leiden tot fietsenmaker. 

Doel van het gebruik 

Wij geloven in het aantrekkelijk en bereikbaar maken van mobiliteit. Het gebruik van de auto, trein, bus of deelvervoer zou zonder problemen moeten gaan. Wij helpen steden en overheden om in de mobiliteitsbehoeften te voorzien en kunnen daarin meedenken, adviseren en participeren. 

Gebruik van deelfietsen 

Met het GoAbout BikeSharing platform kun je vandaag nog op een laagdrempelige manier van het fietsdeelsysteem gebruik maken. Download de app, registreer je eenvoudig en met één druk op de knop kun je wegfietsen.