Steeds vaker komen mobility hubs ter sprake als het gaat om mobiliteit bij gebiedsontwikkelingen of als er zich problemen voordoen omtrent mobiliteit in steden of op het platteland. Hubs kunnen een oplossing vormen voor de verduurzaming van het reizen in Nederland. Door reizen te verduurzamen kan er een grote stap gezet worden om de doelen in het nationale klimaatakkoord te bereiken. In stedelijke gebieden kunnen mobility hubs helpen om het ruimtegebrek op te lossen en op in rurale regio om de bereikbaarheid te behouden. Het reisgemak wordt vergroot met de ontwikkeling van mobility hubs in Nederland.     

Wat is een mobiliteitshub?

De definitie van een Mobility hub verschilt nu nogal. Daarin zitten overeenkomsten, maar ook verschillen. Vaak wordt het gezien als een overstapplek of knooppunt tijdens een reis, maar een mobility hub is meer dan dat. Er zijn deelmobiliteiten en voorzieningen aanwezig.

Op dit moment is er dus een versnipperd beeld van Mobility hubs. In de praktijk is nog niet ondervonden waaraan de ideale hub moet voldoen. Door onderzoek te doen naar de behoefte van reizigers en dit te combineren met het experimenteren, kan er nagedacht worden over de optimale ontwikkeling van hubs. Maatwerk is iets dat heel belangrijk is bij het ontwikkelen van hubs. Elke locatie waar een mogelijke Mobility hub kan worden gerealiseerd zou onderzoek gedaan kunnen worden naar reisbewegingen in het gebied. Hiermee wordt er een indicatie gemaakt van de huidige situatie, zodat er een passende hub gecreëerd kan worden. Daarnaast is het van belang dat er rekening wordt gehouden met gedragsverandering bij het realiseren van een Mobility hub. Bij het gebruik van een hub hoeft iemand niet volledig af te stappen van het gebruik van de eigen auto, maar wordt het wel gemakkelijker om een deel van de reis duurzamer af te leggen. Om iets in het gedrag van de traditionele automobilist te veranderen kan er met Mobility hubs aangetoond worden dat reizen gemakkelijker, sneller en comfortabeler wordt en dat op een andere manier is dan met alleen de eigen auto. 

Hoe zou een Mobility hub er uit moeten zien?

Door te experimenteren met het ontwikkelen van Mobility hubs zouden er in de toekomst een aantal vaste elementen bij een hub aanwezig kunnen zijn. Toch is de ontwikkeling van hubs niet één universeel concept dat overal toegepast kan worden. Het kan gezien worden als een knooppunt waar een overstap gemaakt kan worden in combinatie met verschillende vervoersmiddelen en voorzieningen. Wat die vervoersmiddelen en voorzieningen zijn is afhankelijk van de reizigersbehoefte uit de omgeving. Door te beginnen met data onderzoek naar reisbewegingen kan er een indicatie van de best passende locatie voor de Mobility hub worden gemaakt. Aan de hand van dezelfde data is het mogelijk om in kaart te brengen wat de reisafstanden zijn zodat het aanbod aan vervoersmiddelen bepaald kan worden. Een combinatie daarvan zorgt voor een hub die aansluit op de behoeftes en aan de hogere doelen zoals duurzaamheid, ruimtegebruik en bereikbaarheid.  

MoveYou adviseert over Mobility hubs op basis van kennis en data. Door goed onderzoek te doen naar de behoefte en huidige reisbeweging kan er een logische keus gemaakt worden in de locaties van Mobility hubs. Data is hierbij dus van groot belang. Hierin kan MoveYou een belangrijke rol spelen.